Start arrow Organizacja obsługi prawnej
Organizacja obsługi prawnej PDF Drukuj Email

1. Miejsce prowadzenia obsługi prawnej

Bieżąca obsługa prawna jest świadczona w siedzibie Klienta lub Kancelarii bądź w innym miejscu wskazanym przez Klienta.

   

2. Czas prowadzenia obsługi prawnej

W godzinach 8.00 - 16.00 od poniedziałku do piątku.
Obsługa może być świadczona również poza w/w czasem po wcześniejszym uzgodnieniu z radcą prawnym pełniącym funkcję koordynatora.

   

3. Liczba osób przeznaczona do bieżącej obsługi prawnej

W zależności od potrzeb Klienta. Funkcję koordynatora pełni radca prawny posiadający aktualny wpis na listę radców prawnych.