Podstawowe informacje o Kancelarii
Radca prawny

 Nazwa Kancelaria Radców Prawnych
             Witka & Niewola S.C.

Forma prawna   Spółka cywilna

Adres siedziby   ul. Kardynała B. Kominka 9
                      59-220 Legnica

Numer rejestru 26654
                     26655

Organ rejestrowy  Ewidencja działalności gospodarczej
                          prowadzona
przez
                          Prezydenta Miasta Legnicy

Osoby uprawnione do
reprezentowania firmy

radca prawny Bogusław Z. Witka – wspólnik
radca prawny Urszula E. Niewola – wspólnik

Numer NIP 691-19-96-444

Numer Regon 390626183